Solido - biuro rachunkowe

Menu Menu
1

Załóż firmę

Pomysł na własny biznes - od tego wszystko się zaczyna. Jesteśmy po to by inspirować, wspierać w dążeniu do celu i pomagać w stawianiu pierwszych kroków wszystkim tym, którzy chcą prowadzić działalność na własną rękę.

2

Przyjdź do nas

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam działalnia, odciążając tym samym klientów i ułatwiając im realizację celów biznesowych.

3

Korzystaj z naszego doświadczenia

Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanne śledzenie nowości z zakresu prawa pracy, finansów i rachunkowości pozwala nam na rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług.

OFERTA

Biuro rachunkowe „Solido” prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne, jawne i akcyjne w zakresie:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne, informację dodatkową)
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sprawozdawczość do NBP, Urzędu Statystycznego, informacje do Urzędu Skarbowego,
 • pomoc w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • wycena remanentów,
 • rozliczenia roczne,
 • pomoc przy rejestracji firmy w CEIDG, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS.

3. Ewidencja ryczałtu

4. Obsługa kadrowo – płacowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przgotowanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT 11, PIT 40, PIT 4 R)
 • deklaracje PFRON

5. Pomoc w organizacji szkoleń BHP

„ Solido” jest rzetelnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z nami mogą Państwo prowadzić działalność gospodarczą w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego, który zapewniamy poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie usług księgowych, finansowych, kadrowo –płacowych oraz szkoleń BHP na najwyższym poziomie.

Zapewniamy wysoki standard usług , poufność oraz ochronę danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami prawa.

Korzystamy z oprogramowania firmy INSERT .

Rzetelność usług potwierdza certyfikat Ministra Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 20973/2008.

biuro Solido

biuro Solido